Vision and Mission History Projects About Us Contact

 

VİZYON

Birbirine bağlı, sürdürülebilir ve üniter bir dünya fikrinde birleşen, kültürel sınırları aşmayı kendisine şiar edinmiş, sanatsal, manevi ve entellektüel beşeri çalışmaların en mükemmel örneklerini desteklemek.

 

GÖREV

Leonardo da Vinci’nin doğal dünyayı gözleme, işleme ve huşu içinde izleme konusundaki beşeri yeteneklerimizi sonuna kadar geliştirmeyi hedefleyen sanatsal vizyonunu kendisine temel alan kamusal nirengi noktaları oluşturacak küresel bir köprüler ağı kurmak.

 

AMAÇ

Bu uygulamalı kamusal sanat ve mühendislik projeleri ile amaçlanan paylaştığımız medeniyetimizi daha iyi anlayabilmek için kültürler arası bir matris oluştururken mimarlık, doğal bilimler, tarih, inşaat mühendisliği, resim ve matematik gibi kültür farkı gözetmeksizin insanları birbirine bağlayan sanat ve bilim dallarını bütünleştirecek bir forum yaratmak.

 

The Team Engineering Press Community Links ShopFAQ
Home Home Home