Vision and Mission History Projects About Us Contact

1500 yılında, Leonardo Floransa’ya geldi ki bu onun daha sonra ikinci Floransa dönemi olarak adlandırılacaktı. İstanbul’da birçokları tarafından kabul gören bir söylentiye göre, Osmanlı Devleti’ni bir imparatorluğa dönüştüren efsanevi padişah Fatih Sultan Mehmet Leonardo’yu kendi resmini yapması için Konstantiniyye’ye davet etmişti. Fakat Leonardo o dönemde uygun olmadığından, komisyon öneriyi Venedikli Gentile Bellini’ye götürmüş ve o da Osmanlı başkentine yaptığı ziyaret sonunda Padişah’ın bilinen tek resmini yapmıştır. Hatta bazı kaynaklara göre, daha sonra Leonardo’nun efsanevi Sultan Mehmet’in oğlu II. Bayezid’in saray ressamı ve mühendisi olmak üzere Konstantiniyye’ye yerleşmesine ramak kalmıştı. İş başvurusunda Leonardo, İstanbul’un batı yakasını ikiye ayıran Haliç’i birbirine bağlayacak bir köprü tasarısı sunmuştu.

“Sizin sadık hizmetkarınız olarak öğrendiğim üzere, Galata’dan Stambul’a uzanan bir köprü inşa etme niyetindesiniz…” Leonardo işte bu sözlerle Sultan II. Bayezid’a antik dünyanın en büyük tek kemerli köprüsünü inşa edeceğini söylüyordu. Fakat Padişah ikna olmadığından köprü yapılmamıştı. İstanbul’da Milli Arşivler’de 1952’de bu mektup yeniden bulunalı beri Leonardo’nun projesini gerçekleştirme ihtimali birçok çalışmanın konusunu oluşturdu. Fakat Leonardo felaketten kurtulamamış ve döneminin en büyük köprü ustasının mirasından mahrum kalmış olsa da Haliç Köprüsü tasarısı onun evrensel düşüncesinin tipik ve zarif bir sentezidir.

(Kısmi Kaynak: Bülent Atalay, “Matematik ve Mona Liza.” www.bulentatalay.com

 

The Team Engineering Press Community Links ShopFAQ
Home Home Home