Vision and Mission History Projects About Us Contact

VISJON

 

Å inspirere til kunstnerisk, spirituell og intellektuell bestrebelse, uavhengig av kulturelle grenser, gjennom å bygge Leonardos bro på hvert kontinent.

  

MISJON

 

Å skape et globalt nettverk av permanente broer som  utrykker Leonardos universalitet og inspirerer til utvikling av menneskets evner  gjennom observasjon, mestring og en dyp respekt for naturen. 

 

         MÅLSETTING

 

Disse fullt ut funksjonelle broene er et gjenopplivelsesverk som er gjort mulig ved hjelp av moderne ingeniørkunst. De setter en standard som åpner for nytenkning og er til inspirasjon for vår egen, nåtidige sivilisasjon i en tverrkulturell dialog. Broene vil skape et forum der kunst og vitenskap kan møtes; der arkitektur, naturvitenskap, historie, ingeniørkunst, tegnekunst og matematikk kan finne en felles plattform.

 

 

The Team Engineering Press Community Links ShopFAQ
Home Home Home