Vision and Mission History Projects About Us Contact

Vebjørn Sand

Vebjørn Sand er maler, grafiker og prosjektskaper. Han bor delvis i Oslo og delvis i New York, og er kunstnerisk leder for prosjektet.

 

Stein Atle Haugerud

Stein Atle Haugerud er strukturingeniør i ingeniørfirmaet  Dr. techn. Olav Olsen, AS. Han bidrar med strukturell ekspertise til prosjektet.

Melinda Iverson

Melinda Iverson er en uavhengig produsent og den  internasjonale  prosjektlederen  for Leonardobro-prosjektet.

The Team Engineering Press Community Links ShopFAQ
Home Home Home