Vision and Mission History Projects About Us Contact

Prosjektet

 

Leonardobro-prosjekgruppen ønsker å bygge flere broer som blir improvisasjoner over den geometriske formen som er så vakkert uttrykt i Leonardos lille skisse samt beskrevet i hans brev til sultanen. Ingen vet hvordan broen eksakt ville sett ut; slik blir hver bro også en ny improvisasjon, lik variasjoner over et musikalsk tema. Det er også i Leonaardobro-prosjektets ånd at hver bro blir tilpasset de forskjellige steders byggetradisjoner og deres bruk av byggemateriale. Hvert prosjekt blir således unikt og reflekterer både gammel og ny teknologi. Vi som står bak Leonardoprosjektet samarbeider med representanter fra de aktuelle stedene for å finne ut om denne spesielle broen strukturelt sett vil passe inn på stedet den er tenkt.

 

Konstruksjonsmessig er broen med sine parabelbuer basert på trykkbueprinsippet. Det betyr at det kreves egnet terreng - naturlig eller manipulert - for å rettferdiggjøre dette prinsippet. Broen kan også bli inkorporert i allerede planlagte byggeprosjekter.

 

Vi samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner for å vise hvilken  betydning dette historiske prosjektet kan ha for de forskjellige stedene det er ønsket.Vi kan også tilby powerpoint presentasjoner.

 

 

Leonardo- prosjektet vil ha forskjellig betydning i møte  med forskjellige samfunn.  Broens universelle karakter gir den nærmest ubegrenset symbolsk og metaforisk kraft. Den synliggjør  kunst, teknologi, arkitektur og ingeniørkunst i en dialog med fortiden - og fremtiden. Slik har prosjektet helt spesielle  kvaliteter også i undervisningsammenheng. Den former  bokstavlig talt en portal - et brospenn  til et mangfold.

 

The Team Engineering Press Community Links ShopFAQ
Home Home Home