Vision and Mission History Projects About Us Contact

Leonardos design

Da Leonardo reiste tilbake til Firenze i 1500 ble hans andre opphold kortvarig. I Istanbul var det tradisjon å hevde at den legendariske grunnleggeren av det ottomanske riket, Mahamed Erobreren, inviterte Leonardo til Konstantinopel for å få sitt portrett malt. Men Leonardo var ikke tilgjengelig på det tidspunktet, og oppdraget gikk til venezianeren Giovanni Bellini som malte det eneste kjente portrettet av sultanen. Enkelte kilder hevder at Leonardo vurderte å flytte til  Konstantinopel med ønske om å jobbe ved hoffet som maler og ingeniør for Bayezed II, sønn av den legenderiske Mahamed.

I sin jobbsøknad fremla Leonardo en foreløpig plan

for en bro over Det Gyllne Horn , den berømte bukten som deler detvestlige Istanbul fra det asiatiske.

“Jeg, Deres trofaste tjener, forstår at det har vært Deres hensikt å bygge en bro fra Galata til Stambul. ..” Med disse ordene innleder Leonardo brevet til Sultan Bayezid II om hvordan han ville bygge det største brospenn verden inntil da hadde sett. Sultanen lot seg ikke overbevise og broen ble ikke bygd.

Etter at brevet ble oppdaget i nasjonalarkivet i Istanbul i 1952, har muligheten for å realisere Leonardos bro vært gjenstand for mange analyser. Om Leonardo ble reddet fra katastrofe eller berøvet æren for å være den største brobyggmester i sin tid, skal være usagt, men broplanene for “Det Gylne Horn” er i hvert fall en uttrykksfull kombinasjon av form og funksjon som er typisk for hans universelle tankegang.

 

(Partial source: Bulent Atalay, “Math and the Mona Lisa.” www.bulentatalay.com)

 

The Team Engineering Press Community Links ShopFAQ
Home Home Home