Vision and Mission History Projects About Us Contact

Om Oss

 

Leonardobro-prosjektet er et non-profit prosjekt, registrert i Allied Arts Foundation under 501(c)3. Vårt mål er å bygge et globalt nettverk av broer som permanente landemerker, - improvisasjoner basert på Leonardo da Vincis  Gyldne Horn design fra 1502. Leonardobro-prosjektet utvikler og promoterer disse unike konstruksjonene rundt omkring i verden med hjelp fra lokale entusiaster innen arkitektur, utdannelses og ingeniørmiljoer, - lokale myndigheter og næringslivet.

 

Vebjørn Sand er initiativtaker, og fungerer som kunstnerisk leder for prosjektet. Vi samarbeider med lokale arkitekter og utviklere, samt leverandører av byggematerialer til broen. Slik skaper dette unike prosjektet et samarbeid som fanger opp  lokal egenart.        

Tegningen Leonardo laget for sitt Gyldne Horn design finnes i Institut de la Biblioithèque de Paris og er tilgjengelig for offentligheten. Improvisasjoner som vi har utviklet underveis tilhører prosjektet, men alle som vil kan naturligvis hente kunstnerisk inspirasjon fra arbeidet vårt. Vi går inn i et nært samarbeid om å utvikle slike broer strukturelt og metaforisk, som en tverrkulturell dialog mellom forskjellige fag og disipliner. Leonardoprosjektet vil bruke sine internasjonale pressekontakter i lanseringen av nye broer som deler Leonardobro-prosjektets visjon.

Sponsorer som passer inn i vaar profil er velkommen.

Leonardobro-prosjektet beregner seg 3% av det endelige budsjettet som brukes i opfooringen av en ny bro,- slik at vi kan fortsette å utvikle nye bro-prosjekter. Midler til en slik bro kan for eksempel komme fra deler av et Vegvesen budsjett, i et spleiselag med næringslivet, fra turistnæringen, og/eller fra private donasjoner.

 

The Team Engineering Press Community Links ShopFAQ
Home Home Home